-

In 10 stappen van probleem naar oplossing

Offerte
De eerste fase is er vooral op gericht om een heldere offerte te kunnen opstellen.
1. Constateer een probleem
Het eerste deel van de aanpak, ligt bij uzelf. U merkt dat er iets in uw bedrijf beter zou moeten kunnen en u heeft het idee dat (of weet dat) de oplossing hiervan bereikt kan worden met expertise van buitenaf. Bovendien bent u bereid hierin te investeren.
2. Bespreek het probleem
U zoekt contact met ons en in het kort geeft u aan wat bij u de problemen zijn. Soms kan er dan direct al een advies volgen en andere keren constateren we gezamenlijk dat het probleem wellicht opgelost kan worden. Er wordt een afspraak gemaakt om dit te bespreken en zo tot een offerte te komen of om gewoon eerst kennis te maken.
Inventarisatie kan intensief zijn, maar is essentieel voor een vruchtbaar resultaat
3. Inventarisatie
Onze tijd is kostbaar en daarom vatten wij het liefst direct de koe bij de horens. Gezamenlijk bekijken we de problematiek. Sybit vertaalt dit in mogelijke oplossingen. Het is handig voor beide partijen dat u zich al globaal heeft voorbereid. Door er bijvoorbeeld intern over te spreken of door formulieren, rapporten of andere gegevens al op papier te hebben. Een goede inventarisatie is echter intensief en kan geruime tijd in beslag nemen.
4. De offerte
Naar aanleiding van het overleg werkt Sybit een offerte voor u uit, waarbij (waar mogelijk) naar alle nauwkeurigheid de oplossing wordt omschreven. De offerte is daarmee vaak direct al een basis voor een uit te voeren project, inclusief de omvang, tijdsduur en kosten hiervoor. Geen lang traject van functioneel ontwerp en goedkeuring dus, hoewel dit desgewenst wel voor u uitgevoerd kan worden.
5. Afstemming en opdracht
Als we het eens zijn over de inhoud van de offerte, tekent u deze, waarna wij aan de slag gaan.
Als de offerte op wederzijdse goedkeuring kan rekenen, wordt het werk uitgevoerd.
6. Uitvoering
Overeenkomstig de offerte wordt het project uitgevoerd. Als opdrachtgever moet u er rekening mee houden dat vanaf uw kant ook informatie nodig kan zijn, bijvoorbeeld definities en afspraken die van essentieel belang kunnen zijn voor het goed slagen van het project. Afhankelijk van de hoeveelheid werk, zijn wij langere of kortere tijd bezig met dit deel. Heeft u nadere wensen dan kunnen we die tijdens de uitvoering altijd bespreken en indien mogelijk verwerken we die.
7. Installatie / afronding
Als de oplossing klaar is, wordt deze door ons (of door uzelf) klaargemaakt voor gebruik in de organisatie.
8. Nazorg
Omdat software in gezamenlijk overleg tot stand komt, kan het gebeuren dat hierin dingen toch anders gemaakt worden dan voor u werkbaar is. De eerste periode na oplevering, houden we dan ook regelmatig contact en proberen we eventuele onvolkomenheden zo snel mogelijk op te lossen.
9. Ingebruikname
Het pakket is door u goed bevonden en u start met het gebruiken ervan in de organisatie.
Ook na oplevering blijft Sybit u ondersteunen. Ook wanneer u geen onderhoudscontract heeft
10. Ondersteuning
Omdat uw bedrijf bij de kerntaken wil blijven, kunt u besluiten het onderhoud van het pakket bij ons neer te leggen. Hierover worden altijd afzonderlijke afspraken gemaakt. Daarbij zal uw bedrijf in de jaren ook weer veranderen. Het kan nodig zijn dat de software meegroeit. Via heldere afspraken, kunnen wij ook deze aanpassingen voor u uitvoeren.
Copyright © 2023 Sybit | Software op Maat. Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring