-

Projecten op nacalculatie

Bij spoedopdrachten of bij kleinere of terugkerende werkzaamheden kunnen we ook op nacalculatie werken. U krijgt hierbij volledig inzicht in de gewerkte uren.
Sybit kan ook voor u aan de slag op nacalculatie. Dit kan nodig zijn wanneer:
 
  • er haast is geboden en er geen tijd is een offerte met een vaste prijs te verstrekken;
  • er aanvullende wensen zijn die tijdens of na het project gerealiseerd moeten worden;
  • u op afroep gebruik wilt maken van onze diensten;
  • vooraf niet te zeggen is hoe lang u van onze diensten gebruik wilt maken, bijvoorbeeld bij een adviseringstraject.

Hoewel u minder goed van te voren kunt inschatten wat uw investering wordt, zullen wij dit toch steeds (per onderdeel) aan u aangeven. Meestal geven we hierbij ook een maximum aantal uren op. Een maximum dat wij alleen overschrijden wanneer u daarom verzoekt. Ook hier geven wij steeds openheid van zaken. Indien mogelijk geven we van te voren aan wat we gaan doen, hoe we dit gaan doen en hoeveel tijd wij verwachten dat dit zal kosten. Pas wanneer u hierop akkoord geeft, gaan we aan de slag.

Maandelijks achteraf ontvangt u van ons een factuur, waarop de werkzaamheden in detail zijn opgenomen. Dus ook op de factuur kunt u zien of het afgesproken aantal uren niet is overschreden.
Copyright © 2023 Sybit | Software op Maat. Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring